Obrir un document nou

En el mateix moment d’entrar al programa es pot començar a escriure sense necessitat de parar compte en el format. L’atenció cal centrar-la en el contingut, en què es vol dir o expressar. L’aspecte que ha de tenir ja li donarem en finalitzar-lo o sobre la marxa. El cursor o punt d’inserció (barra vertical que parpelleja), indica el punt on s’aniran situant les lletres que es vagin entrant pel teclat. La tecla RETORN sols s’ha de prémer per indicar el final de paràgraf i saltar a un de nou. No cal, per tant, preocupar-se quan el text s’apropa a l’extrem de la pàgina. Word ja farà els ajustos necessaris, si la paraula que escrivim no hi cap, i saltarà a la línia següent quan sigui necessari.

Mentre s’està en la fase de creació del document, podríem dir que es treballa en un esborrany; esborrany que es podrà anar millorant sobre la marxa.

El Microsoft Word possibilita tenir més d’un document a l’àrea de treball, ja sigui recuperant-ne del disc o creant-ne de nous. L’opció “Canvia de finestra” de la pestanya “Visualització“, mostra els diferents documents que, en cada moment, té oberts el programa. Per a accedir a un o altre, només cal que fer clic, a sobre, amb el ratolí. Mireu la imatge:

Per crear un document nou cal procedir d’una de les següents maneres:

  • Activar la funció “Fitxer | Crea ” . Escollir la plantilla en què haurà d’estar basat el nostre document. El més habitual és escollir l’opció Document en blanc tot i que, com es pot observar, existeixen diferents tipus de plantilles que es poden utilizar com a base del nostre document.

  • Combinació de tecles Ctrol+U

Per sortir del programa, com en tots els recursos Windows, podeu escollir una de les possibilitats següents:

  • Activar l’opció “Fitxer | Surt”.
  • Activar l’opció (Tanca) del botó de control de la finestra.

  • Prémer simultàniament les tecles ALT + F4.

En tots els casos, si el document no ha estat desat o ha sofert modificacions des de l’última vegada que es va desar, el programa informa si es volen o no desar els canvis o si es vol cancel•lar l’acció.