Ocultar fulls

Podem canviar ocultar el full actiu,
anant al Menú Inici | Botó Format | Amaga i mostra i triant la opció Amaga el full.

El resultat és :

També es pot realitzar emprant el menú contextual (botó dret del ratolí):