Omplir cel·les amb fórmules automàtiques

 

Des de l’Excel 2010 permet omplir fórmules automàtiques si les dades estan en una filera o clumna.

Prement el Botó

podem sumar dades que tenim en fileres o columnes automàticament.
Altres funcions autòmatiques són: Mitjana: calcular el valor mitjà. Compta: Indica el nombre de valors. Màxim: Indica el valor màxim d’un conjunt de nombres. Mínim: Indica el valor mínim d’un conjunt de nombres.

Aquí tenim un exemple que calcula el valor mitjà d’una sèrie.