Omplir els paràmetres de les funcions amb l’assistent

Un cop s’executa l’assitent i es selecciona la funció s’obre una nova finestra de l’assistent.
Exemple:

Escollim una funció de Text | Concatena, que uneix el text de vàries cel·les en una de sola.

Dues formes de procedir:

* 1) A Text1 posem A3 que és la primera de les cel·les.
* 2) Premem el botó    i amb el cursor seleccionem les cel·les o el rang que volem.

Acceptem i observem el resultat.

Observem que ens manca l’espai entre el nom i el cognom.

Modificar una funció amb l’assistent

Ens situem sobre la cel·la que té la funció i apretem la icona  de la barra de fórmules:

Ens torna a aparèixer l’assistent per poder fer modificacions:

Podem incorporar els espais entre el noms i els cognoms: