Canviar opcions de desament automàtic

Guardar un documentPodeu guardar el document actiu en el qual esteu treballant, ja sigui un document nou o un existent, i guardar al mateix temps tots els documents oberts. A més, es pot guardar una còpia del document actiu amb un nom diferent o en altra ubicació.

Podeu guardar un document amb altre format d’arxiu per utilitzar-lo en altre programa. Per exemple, podeu guardar un document de “Word” en un format d’arxiu que pugui llegir-se en versions anteriors de “Word”, en “Microsoft Works” o bé en format de “Texto de OpenDocument”(*.odt).

També podeu obrir un document creat en un format d’arxiu diferent, treballar-hi en “Word” i, a continuació, guardar-lo en el seu format original. Per exemple, podeu obrir un document de “Libreoffice o de OpenOffice”, modificar-lo en “Word” i guardar-lo en format de “Word” o de “Libreoffice/OpenOffice”.

“Word” està configurat per guardar automàticament documents a fi de recuperar-los en cas que el programa es bloquegi o es produeixi una tallada en el subministrament elèctric. Quan la funció d´“Autorrecuperación” està activada, els canvis que realitzeu en el document es guarden en un arxiu de recuperació basat en l’interval especificat per guardar el document. Per exemple, si defineix “Autorrecuperación” perquè guardi cada cinc minuts, recuperarà més informació que si la definiu perquè guardi cada deu.

Amb la funció d´“Autorrecuperación” activada, si “Word” es bloqueja mentre teniu documents oberts i heu de reiniciar el sistema, “Word” obrirà automàticament els arxius recuperats quan iniciï de nou el programa. La informació dels arxius de recuperació reflecteix el contingut de l’arxiu l’última vegada que “Autorrecuperación” va guardar el document. Aquesta funció no substitueix l’operació de guardar regularment els documents; l’arxiu de recuperació s’eliminarà quan guardeu o tanqueu el document. De la mateixa manera, podeu establir que “Word” guardi automàticament una còpia de seguretat cada vegada que guardi un document. La còpia de seguretat us proporcionarà una còpia anterior perquè tingueu la informació actual guardada i la informació guardada prèviament. Podeu guardar diverses versions d’un document dintre del mateix document. Una vegada que heu guardat diverses versions del document, podeu tornar-hi per revisar-les, obrir-les, imprimir-les o eliminar-les.

Opcions del “Microsoft Word”

Si activeu l’opció de menú “Archivo | Opciones” i desprès aneu a la pestanya “Avanzadas” teniu un seguit d’opcions de configuració. Mireu la imatge:

En aquest menú tenim diversos apartats amb els seves corresponents opcions. Els apartats o blocs són aquests:

 • “Opciones de edición”
 • “Cortar, copiar y pegar”
 • “Tamaño y calidad de imagen”
 • “Mostrar contenido de documento”
 • “Mostrar”
 • “Imprimir”
 • “Guardar”
 • “General”

Per exemple en l’apartat “Guardar” tenim:

 • “Crear siempre copia de seguridad”. Cada vegada que es desa el document fa una còpia de la versió anterior, amb l’extensió BAK, a la mateixa carpeta. Aquesta opció desactiva “Permitir guardar rápidamente”.
 • “Permitir guardar en segundo plano”. En guardar en segon pla es pot continuar treballant en el document.
 • “Preguntar antes de guardar la plantilla Normal”. Si està activat, el “Word” pregunta, en tancar el programa, si es guarden els canvis de la plantilla “Normal”; si està desactivat els guarda automàticament.
 • “Guardar datos de formularios como archivo de texto delimitado”. Desa les dades introduïdes en un formulari en línia, separats per tabulacions per poder ser utilitzats en tabulacions; l’arxiu es guarda en el format “Sólo texto”.

Altres opcions disponibles en “Archivo | Opciones de word | Guardar”:

 • “Incrustar fuentes True Type”. Si està activat, en desar el document, hi guarda les fonts “True Type” utilitzades i, així, en recuperar-lo des d’un altre ordinador, es podran veure i imprimir amb les fonts originals encara que no hi estiguin instal·lades. Si està activat es pot limitar la incrustació als caràcters utilitzats.
 • “Guardar info. de autorecuperación cada n minutos”. Crea un arxiu de recuperació cada n minuts (entre 0 i 120) i permet recuperar el document en cas de fallar el subministrament elèctric o bloquejar-se l’ordinador, de manera que en tornar a obrir el programa, presenta el document d’autorecuperació. Aquesta opció no substitueix l’ordre “Guardar”.
 • “Guardar archivos en formato”: Format de l’arxiu que es fa servir per defecte cada vegada que es guarda un document.

Protegir un document

Si voleu protegir el vostre document per evitar que es pugui obrir i/o modificar cal fer el següent:

 • Seleccioneu l’opció de menú “Archivo | Información | Proteger documento”. Mireu la imatge:

En el menú anterior, de les 5 opcions que teniu, escolliu la que volgueu aplicar.