Operacions elementals

A operacions elementals aprendrem a fer càlculs bàsics tals com sumes, restes, multiplicacions i divisions.

Baixar exercicis amb explicació del procès
Baixar exercicis per a fer