Ordenar dades amb filtre

Quan tenim dades filtrades, les podem ordenar de la forma indicada en mòdul 3-Ordre Alfabètic i en el mòdul 3-Ordenació no estàndard, situant-nos a la columna per la qual volem ordenar i emprant les icones  del Menú Dades. També es pot ordenar clicant sobre el senyal de filtre .