Ordenar dades numèricament

Si la columna que seleccionem conté dades numèriques, des del Menú Dades la icona  farà l’ordenació de menor a major (creixent), mentre que  la farà de major a menor (decreixent).