Ordenar taules segons diferents criteris i prioritats

Ens situem dins d’una dada de la taula i anem al Menú Dades i cliquem el botó Ordena.

Es desplega una finestra en la qual podem triar els camps d’ordenació. Si hem seleccionat:

  • “L’interval de dades té encapçalament: 

En el menú ens apareixen els Noms del Camps pels quals es farà l’ordenació i si es vol ordre ascendent o descendent:

En el cas que no es tinguin escrits els noms dels camps, s’ha de seleccionar:

  • “L’interval de dades té encapçalament: No

En el menú es poden triar els noms de les columnes pels quals es farà l’ordenació:

Si es vol ordenar amb més d’un criteri, s’han d’indicar simulàniament els criteris.
Per aquest motiu es poden afegir més criteris prement el botó. Aquí teniu un exemple.