Aplicar perfils i ombres de paràgrafs

Procediment per aplicar perfils de paràgraf:

1. Posar el cursor en el paràgraf on vols aplicar un perfil.

2. Anar a l’opció de la franja d’opcions “Inici” on trobarem les opcions que permeten aplicar vores i ombres.

3. Fer clic a sobre del desplegable de l’opció de vores i ombrejat i escollir el tipus de vora que volem aplicar.

4. Observem com s’aplica la vora seleccionada.

És possible concretar més el tipus de vora i la ubicació d’aquesta. Per fer-ho:

1. Posar el cursor en el paràgraf on es vol aplicar un perfil.

2. Fer clic a sobre del desplegable de l’opció de vores i ombrejat i escollir l’opció vores i ombrejat…. Observem com s’obre la següent finestra:

3. Selecciona el valor “Quadre”

4. Selecciona l’estil de línia

5. Selecciona el color

6. Selecciona l’amplada

7. Per acabar, fes clic damunt “D’acord”

Procediment per a aplicar ombres de paràgraf:

1. Posar el cursor en el paràgraf on vols aplicar ombres.

2. Fer clic a sobre del desplegable de l’opció de vores i ombrejat i escollir l’opció vores i ombrejat….

3. Ara fes clic a la pestanya Ombrejat (és la tercera).

4. Selecciona, a la finestreta estil, el valor que vulguis

5. Selecciona, a la finestreta color, el color que vulguis

6. Per acabar, fes clic damunt “D’acord”.