Personalitzar tabulacions

Des de la pestanya Presentació de la pàgina / fletxa inferior esquerra del bloc paràgraf / botó inferior del quadre paràgraf , es pot definir tabulacions associades al paràgraf que ocupa el cursor, podent especificar el caràcter de reble (de farciment o repetició) per a cadascuna; també es poden eliminar una tabulació determinada o totes les del paràgraf.