Recerca d’objectius

Objectiu
 De vegades es pot saber el resultat desitjat d’una fórmula simple, però no la variable que determina el resultat. En aquests casos fareu servir l’eina Cerca l’objectiu.
 Suposeu que un alumne ha de treure una mitjana de 7 en el seu expedient per tal de poder optar a un determinat premi. Ja s’ha examinat de totes les assignatures excepte la de matemàtiques. Fins ara té una mitjana de 6,7. La pregunta és, quina nota ha de treure de matemàtiques per tal que la mitjana li pugi fins al 7 ? Vegeu-ho:

Seguireu les passes següents:

1. Aneu a la pestanya Dades | Eines de dades | Anàlisi condicional | Cerca l’objectiu.. 2. A la finestra següent us trobeu aquesta vista:

– Defineix la cel·la: És la cel·la on està el valor a què voleu arribar. voleu que la mitjana (cel·la B6) sigui de 7. – Amb el valor : És el valor al que voleu arribar. En l’exemple la nota és 7. – Canviant la cel·la: És la cel·la que l’”Excel” calcularà, en aquest cas la nota de matemàtiques, o sigui, B2.

Un cop executat, fent clic al botó D’acord us surt una finestra que us informa del resultat final. Si feu clic al botó D’acord estareu acceptant la proposta de l’”Excel” i si feu clic a Cancela la rebutjarem.