Retallar i enganxar text

Les accions de retallar i enganxar text afecten un bloc de text. Prèviament a aquestes accions cal seleccionar el text amb què volem treballar.

Les accions de retallar/enganxar es poden fer de diferents maneres.

1. Des de la franja d’opcions anant a la pestanya “INICI

Retalla el text seleccionat al Porta-retalls
Enganxa en el document el contingut del Porta-retalls

2. Amb el teclat amb una combinació de tecles:

RETALLAR: CONTROL + X

ENGANXAR: CONTROL + V

3. Fer clic amb el botó dret del ratolí:

4. Amb el ratolí seguint aquest procediment:

  • Seleccionar amb el ratolí el bloc de text a retallar.
  • Situar el punter del ratolí sobre el bloc seleccionat.
  • Prémer el botó esquerra del ratolí i, sense deixar-lo anar, desplaçar el punt d’inserció a la part del document on s’ha de traslladar el bloc i deixar de prémer el botó. En aquest cas, el ratolí canvia a aquesta forma

  • Si l’acció d’arrossegar un text seleccionat amb el ratolí es fa amb el botó dret, en deixar-lo anar, un quadre de diàleg permet escollir entre diferents opcions.

Els passos que s’han de seguir per retallar i enganxar un bloc de text d’un document són els següents:

  • Seleccionar, amb el teclat o amb el ratolí, el bloc de text que es vol retallar.
  • polsar la combinació de tecles <Control + X> o fer clic damunt la icona  de la pestanya Inici, o bé fe clic amb el botó dret del ratolí i escollir tallar.
  • Situar el cursor en el lloc on volem enganxar el text seleccionat fent un clic.
  • Polsar combinació de tecles <Control + V> o fer clic damunt la icona  de la pestanya Inici, o bé, fer clic amb el botó dret del ratolí i escollir l’opció opcions d’enganxament.