Salts de pàgina

Per passar a la pàgina següent en un document . Cal anar a la pestana Inserció /bloc pàgines/Salt de pàgina. Amb això, el text escrit a continuació passarà automàticament a la pàgina següent. Aquesta és una eina fonamental per tal que la maquetació del document no quedi totalment desbaratada al reescriure paràgrafs anteriors.