Seleccionar text

Una acció molt freqüent per a la modificació dels textos és la de seleccionar parts d’un document. Les seleccions són zones de text contínues. Es poden seleccionar zones discontínues de text si, en el moment de fer la segona selecció, mantenim pulsada la tecla Ctrol del teclat. Word destaca les zones de text seleccionades, invertint el color de fons i de primer pla. La selecció es pot realitzar fent servir el ratolí o el teclat:

 • Les opcions per seleccionar text amb el ratolí són les següents:
  • Paraula: doble clic sobre una paraula.
  • Paràgraf: triple clic sobre una posició del paràgraf o doble clic des de l’esquerra de la pantalla.
  • Línia: clic des de l’esquerra de la pantalla.
  • Document: CTRL + clic o triple clic des de l’esquerra de la pantalla.(També es pot fer amb les tecles CTRL + MAJÚS + FIN des de l’inici del document).

Una zona de text:

Situar el punt d’inserció a l’inici del text que ha de constituir un bloc, fer un clic i, sense deixar de prémer el botó del ratolí, desplaçar el punt d’inserció al final del bloc, moment en què es pot deixar de prémer el botó del ratolí.

Situar el punt d’inserció sobre la primera paraula de text que ha de constituir un bloc, fer un doble clic i tot seguit desplaçar el punt d’inserció al final del bloc i, mantenint premuda la tecla de majúscules, fer un clic.

Hi ha més possibilitats. Esbrineu què passa amb les combinacions CTRL+ALT+CLIC , ALT+MAJÚS+CLIC , CTRL+ALT+resseguir amb el ratolí i ALT+resseguir amb el ratolí.

Amb el teclat, cal situar el punt d’inserció al principi del text que es vol seleccionar i desplaçar-se fins al punt final de la selecció mentre es manté premuda la tecla MAJÚS. Depenent de la forma de desplaçar-nos, podrem seleccionar, amb més o menys rapidesa, el text:

 • Lletra a lletra: desplaçant-se amb la fletxa dreta o la fletxa esquerra.
 • Paraula a paraula: Desplaçant-se amb CTRL+la fletxa dreta (o esquerra).
 • Fins la mateixa posició de la línia superior o inferior: desplaçant-se amb la fletxa amunt o la fletxa avall.
 • Fins al principi de paràgraf anterior més proper al punt d’inserció (i successius si continuem el desplaçament): desplaçant-se amb CTRL+la fletxa amunt
 • Fins al final de paràgraf més proper al punt d’inserció (i posteriors): desplaçant-se amb CTRL+la fletxa avall.
 • Des del punt d’inserció fins al final del text: desplaçant-se amb CTRL+MAJÚS+Fí.
 • Des del punt d’inserció fins al principi del text: Desplaçant-se amb CTRL+MAJÚS +Inici

Cal tenir present que el mateix programa també ens ofereix una sèrie d’opcions de selecció. Aquestes opcions les trobarem a la pestanya Inici en el botó Selecciona.