Els sistemes de gestió

Consultoria de sistemes de gestió

  FORMADORS.COM acompanya a les organitzacions a definir o reorientar els seus sistemes de gestió que portin a treballar d’una manera més organitzada i eficient, podent establir la seva planificació estratègica a llarg o mig termini.

  També creem noves estructures, d’àrees o departaments que fins ara no existien o estaven externalitzats com per exemple el Departament de Recursos Humans, Equips directius, departament d’informàtica, etc…
A l’hora de muntar aquests sistemes ens basem en referents internacionals que donin garantia d’èxit de manera àmpliament contrastada i amb possibilitat de certificació per entitats acreditades independents.
Entre d’altres aquest sistemes de gestió poden ser:

• Planificació estratègica
• Sistemes per a la gestió de millora, el seu quadre de comandament i la seva revisió periòdica
• Els sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001)
• De Responsabilitat Social Corporativa (ISO 26000 o SGE-21)
• De sistemes de gestió de la Qualitat Total (EFQM)
• Per l’elaboració de Cartes de Serveis (UNE 93200)
• Per la implantació de sistemes d’indicadors o quadres de comandaments (UNE 66175)