Sobreescriure text

Un cop teclejat el document és possible que sigui necessari inserir més text. La tasca és senzilla, podeu sobreescriure sobre el text existent o inserir-ne de nou desplaçant el text original.

Si voleu sobreescriure text:

1. Situeu el cursor just al davant del text que voleu anar eliminant a mida que escriviu.

2. Fer clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la barra d’eines d’estat i escollir l’opció Sobreescriu.

3. Fixeu-vos, que a la barra d’estat (a la part inferior de la finestra on teniu el document), apareix, al costat de l’idioma,ressaltada l’opció INSEREIX tal i com es mostra a la imatge

4. Fer clic a sobre de l’opció INSEREIX i observarem com s’activa l’opció SOBREESCRIU

4. Escriviu text i comproveu que el text a la dreta del cursor va desapareixent lletra a lletra.