Superposar imatges i autoformes

Imatges i dibuix

A través del menú “Insertar” hi ha la possibilitat d’inserir una Imatge.

La barra “Herramientas de imagen”, si no està activada, es pot activar fent clic damunt qualsevol de les imatges que tenim en el document.

Aquesta barra té un seguit d’elements molt importants per a la creació de diferents utilitats gràfiques i de dibuix.

Eines per dibuixar

Són eines que serveixen per crear imatges senzilles, elementals i més freqüents dins de les aplicacions de “Office”: línies, fletxes, quadrats i cercles. Per fer-ho, es pot fer servir qualsevol de les eines per crear-les.

  • Seleccioneu el menú “Insertar | Formas”. Mireu la imatge:
  • Apareixeran aquestes opcions:

En seleccionar una de les eines amb un clic del “mouse” el punter es transforma en una creu com ara  . Aquesta marca la posició on es vol situar l’origen de la figura seleccionada, sols cal arrossegar-lo per situar el punter a l’extrem de la figura, s’arrossegarà prement el botó esquerre del “mouse” fins a situar l’extrem.

Al cas següent es mostra la creació d’un rectangle, els passos necessaris per a la creació van des d´A fins al C

Un cop s’ha dibuixat la figura en queden el sis manipuladors, els quals permeten canviar-li la mida o la posició.

Si es presenten problemes i la imatge es comporta de manera estranya es recomana canviar-li les propietats (vegeu més endavant “Propietats”).

Seleccionar elements

La icona de selecció d’objectes és una fletxa petita:    Per seleccionar un objecte es pot fer un clic sobre la fletxa i tot seguit sobre l’objecte (en general no cal).

Si es volen seleccionar diferents objectes gràfics alhora:

Es farà un clic a sobre de la tecla majúscules. Sense deixar de prémer aquesta tecla s’anirà fent clic a les diferents imatges a seleccionar. Un cop seleccionades les imatges es poden realitzar diferents operacions: moure, agrupar, canviar propietats.

Els manipuladors de la imatge

Els manipuladors de la mida de les imatges són els vuit punts que hi ha al seu voltant, si no es vol canviar l’aspecte i produir distorsions a les imatges s’han d’arrossegar els que corresponen a les diagonals, els altres allargaran o faran més alta la imatge, deformant-la.

Superposar imatges i autoformes

Els objectes s’apilen automàticament en capes individuals a mesura que es van agregant en un document. L’ordre de la pila es pot apreciar quan es superposen els objectes: els objectes de dalt tapen una part dels objectes que estan per sota. Si es perd de vista un objecte en una pila, podeu pressionar la tecla TAB per avançar cíclicament (o MAYÚS+TAB para retrocedir cíclicament) per els objectes fins que aparegui el seleccionat.

Podeu moure objectes o grups d’objectes en una pila. Per exemple, podeu desplaçar els objectes cap a dalt o cap a baix dins d’una pila, de capa en capa, o podeu desplaçar-los cap a la part superior o inferior de la pila d´una sola vegada. Podeu superposar objectes en realitzar dibuixos per crear diferents efectes. No és necessari dibuixar l’objecte del fons primer, ja que podeu moure’l després.

Portar un objecte de dibuix al capdavant
  • Seleccioneu l’objecte que voleu moure. Si l’objecte està ocult, pressioneu *TAB o *MAYÚS+*TAB fins que aparegui seleccionat.
  • Feu clic, amb el botó dret del ratolí, damunt l’objecte. Apareix aquest menú contextual:
  • Seleccioneu “Traer al frente”.
Enviar un objecte de dibuix al fons

Seguiu els passos explicats anteriorment i per acabar seleccioneu “Enviar al fondo”.

Com podeu veure en el menú explicat abans té d’altres possibilitats com per exemple les que obtenim en fer clic damunt “Ajustar texto”: