Taules i bases de dades

Per aconseguir que l’administració i l’anàlisi d’un grup de dades relacionades sigui més fàcil, podem convertir un interval de cel·les en una taula de Microsoft Office Excel (abans anomenades llistes d’Excel). Una taula normalment conté dades relacionades en una sèrie de files i columnes d’un full de càlcul a les què s’ha aplicat un format de taula. Amb les característiques d’una taula, podrem administrar les dades de les files i columnes de la taula de forma independent a les dades d’altres files i columnes del full de càlcul.


A diferencia d’una simple llista, una taula té una fila de capçalera. Cada columna de la taula té activat el filtrat de la fila de capçalera perquè pugui filtrar o ordenar les dades de la taula ràpidament.
Files amb bandes defecte, s’ha aplicat un ombrejat altern (o bandes) a les files d’una taula per distingir millor les dades.

Creació de Taules
Ordenar i filtrar una taula Excel
Filtres avançats
Eliminar filtres i taules sense perdre dades