Tipus de tabulacions

El “Word” proporciona quatre tipus de tabulacions. Clicant sobre el tipus de tabulació del costat superior esquerre de la regleta horitzontal es va alternant entre els diferents tipus de tabulacions: