Treballar amb macros

Copiar una macro

Podeu copiar una macro que heu d’utilitzar en un altre document o plantilla utilitzant l’“Organizador”.

 1. Obriu el document que conté la macro que voleu copiar.
 2. Aneu al menú “Programador | Macros”
 3. Feu clic damunt l’opció “Organizador…”. Apareix aquesta pantalla:
 4. Seleccioneu la macro o les macros que voleu copiar de qualsevol llista
 5. Feu clic damunt “Copiar”.

“Word” mostrarà en la llista de l’esquerra les macros utilitzades en el document actiu i en la llista de la dreta els estils de la plantilla normal del document.

Suggeriment. Si la plantilla de la qual voleu copiar no apareix en la llista, feu clic a “Cerrar archivo”. Per seleccionar la plantilla o el document que voleu, feu clic a “Abrir archivo”.

Eliminar una macro

 1. Obriu el document que conté la macro que voleu eliminar.
 2. Aneu al menú “Programador | Macros”
 3. Feu clic damunt l’opció “Organizador…”.
 4. Seleccioneu la macro que voleu eliminar de qualsevol llista
 5. Feu clic damunt “Eliminar”.

Suggeriment. Per eliminar diverses macros, manteniu pressionada la tecla CTRL, feu clic en les macros que voleu eliminar en el quadre “Nombre de la macro” i, a continuació, feu clic damunt “Eliminar”.

Modificar una macro

Obriu la macro en l’editor de “Visual Basic” i feu les correccions que voleu, elimineu els passos innecessaris o afegiu les instruccions que no pugui gravar en “Word”.

 1. Obriu el document que conté la macro que voleu modificar. Obriu, per exemple, el document prova.docx que vau crear en la pràctica 2 d’aquest mòdul
 2. Aneu al menú “Programador | Macros” i apareixerà aquesta pantalla:
 3. Seleccioneu la macro i feu clic damunt l’opció “Modificar” i s’obrirà el programa “Microsoft Visual Basic” amb el contingut de la macro IdiomaCat. Mireu la imatge:
 4. A partir d’aquí cal tenir informació sobre la utilització de “Visual Basic” en “Word”. Consulteu l’apartat “Ayuda de Microsoft Visual Basic para Aplicaciones”.
 5. Un cop seleccionada l’ajuda de “Visual Basic para aplicaciones”, apareix aquest menú: