Utilitzar estils predefinits

Els estils estan formats per conjunts de valors com ara colors, fonts… destinats a donar coherència als documents. Gràcies als estils és fàcil agrupar elements semblants i entendre determinats elements. Els estils contribueixen a donar coherència als documents.

A “Word” els estils són bàsics per donar coherència als documents i facilitar canvis, cerques i funcions d’automatització.

Els estils s’apliquen a paràgrafs o bé a caràcters, i es guarden en plantilles i als documents. Un estil creat a un document no afectarà els altres documents, llevat que s’indiqui el contrari. El principal avantatge dels estils resideix en el fet que estalvien molta feina i són eficaços. Es remarca la idea central: permeten la creació ràpida i eficaç de documents. A la propera taula hi ha una llista dels elements que poden incloure:

Font Per aplicar al mateix temps les diferents característiques que es vulgui per a la font del text.

Paràgraf Es poden aplicar alhora els diferents elements com ara sagnat, espai anterior i posterior.

Tabuladors Es pot associar un estil amb definicions de tabuladors.

Idioma Si cal utilitzar un document amb diferents llengües els estils són un element important.

Contorn El contorn dels paràgrafs es pot aplicar de manera ràpida fent servir els estils.

Marcs Els marcs són capses de text fàcils de fer servir amb estils.

Numeració Es poden numerar els paràgrafs automàticament.

Com es pot veure, en aplicar un estil s’apliquen molts termes alhora.

Creació i aplicació d’un estil

Per crear un estil hi ha dues maneres: la primera es fa a partir de la selecció d’un paràgraf o de text, mentre que la segona es fa a partir de la definició dels elements que defineixen l’estil. El primer mètode es fa, podríem dir, “sobre la marxa”, mentre que el segon requereix certa planificació.
Per aplicar un estil cal seleccionar-lo des de la pestanya inici al menú desplegable de selecció d’estils. Aquest desplegable té diferents elements que cal comentar:

  • Els noms dels estils. Es pot escriure al quadre de nom. En introduir la primera lletra el programa localitza l’estil que comença per aquesta.
  • Cal disposar de text escrit, al qual es donarà el format de text i de paràgraf que convingui, com ara color, mida, font, distància, abans, després, idioma, contorn,…
  • És necessari que tot s’apliqui igual al paràgraf.
  • Un cop fet es situarà el cursor al mig del paràgraf.
  • I tot seguit s’escriurà a la casella selecció de l’estil el nom que es vulgui.