Utilitzar sinònims

Hi ha la necessitat de tenir sinònims de paraules que coneixem poc, que no acaben de satisfer o que es repeteixen molt. L’eina de sinònims permet cercar paraules amb el mateix sentit. Es pot fer servir de diferents maneres:

  • a) seleccionant una paraula i activant la pestanya revisió\ Tesaurus\. Fet això s’obrirà una barra a l’esquerra del document on apareixeran els sinònims.

Sigui quina sigui la manera d’obrir “Sinònims”, es pot realitzar una cerca de paraules de manera que sols “cerqui” o, també, es pot activar inserir a qualsevol de les paraules cercades.


La cerca de sinònims és una activitat força interessant en llengües no pròpies.