Veure el resultat previ de la funció amb l’assistent

L’assitent sempre ens mostra una visualització prèvia del resultat de la funció: