Vista d’impressió de document

En el mode en disseny de pàgina es veu la pàgina tal com s’imprimirà, és a dir, es veuen capçaleres, peus de pàgina, marges i notes i els elements tal com restaran en imprimir-se.

El principal avantatge consisteix en què és un disseny força exacte respecte al resultat final.

És possible veure les barres de desplaçament i la posició del cursor respecte la barra lateral. El problema que es pot presentar és la lentitud que presenta aquest mode de visualització en sistemes amb poca memòria, ja que en aquests casos el desplaçament a través de documents llargs i amb moltes imatges és molt lent.

Altres opcions per veure el document abans d’imprimir-lo són: “Una página – Dos páginas – Ancho de página”. Aquestes opcions s’activen des del menú “Vista” tal i com es poden veure en aquesta imatge: