Accedir a la vista prèvia a la impressió

Per veure com quedarà el document i fer les modificacions que calgui abans d’imprimir-lo, és important tenir en compte les opcions que trobarem a la pestanya Visualització.

Tot seguit s’indiquen a la següent imatge aquelles opcions que s’utilitzen més habitualment: