Word

Bàsic

Mòdul 1: La pantalla
Mòdul 2: Funcions bàsiques
Mòdul 3: El treball amb documents
Mòdul 4: Impressió de documents
Mòdul 5: Escriptura bàsica del text
Mòdul 6: Format bàsic de text
Mòdul 7: Format bàsic de paràgraf
Mòdul 8: Format bàsic de pàgina
Mòdul 9: Introducció a les taules

Intermig

Mòdul 1: Tabulacions i sagnats
Mòdul 2: Format avançat de text
Mòdul 3: Format avançat de paràgrafs
Mòdul 4: Format avançat de pàgina
Mòdul 5: Taules
Mòdul 6: Ortografia i gramàtica
Mòdul 7: Edició avançada de text
Mòdul 8: Imatges i formes
Mòdul 9: Plantilles i estils
Mòdul 10: Combinació bàsica de correu

Avançat

Mòdul 1: Funcions avançades de text
Mòdul 2: Marges i marcadors
Mòdul 3: Creació d’índexs
Mòdul 4: Visualització de documents
Mòdul 5: Imatges i efectes
Mòdul 6: Modificació de preferències
Mòdul 7: Opcions avançades d’ortografia i gramàtica
Mòdul 8: Correspondència de correu
Mòdul 9: Formularis electrònics
Mòdul 10:Hipervincles
Mòdul 11:Macros